Norway Fall Basketball Sessions 2016 – Fastest Improved Group

Blogs

Here was our 20th camp since we started in the summer 2011, which brought players from all around Oslo from Monday 03/10/16 to Wednesday 05/10/16.

Gladly, Coach Dante Calzoni from Rome Italy gave us the honor to be our head coach again. Through his guidance, every player had the opportunity to improve at their own pace. As always the importance of basketball fundamentals through repetitions was the core of this event.

Speaking of event, players registered for one of the 3 camps: Mini Basket, Next Gen and College Exposure. Each camp has its specific schedule and purpose.

Mini Basket Camp – From 08 to 11 years old, players could be initiated to fundamentals through games and plays. More importantly, emphasizing the technical abilities while having fun to bring the most result.

Next Gen Camp – From 12 to 17 years old, players went through multiple repetitions of fundamentals in different aspects offensively, defensively, individually, and in a team concept. Eventually, the hours spent on simple and specific drills brought immediate result.

College Exposure Camp – From 15 to 21 years old, players were invited to experiment more advanced drills involving fundamentals. In addition, they played some basketball games that went on streaming live which allow US College coaches to take a look and make contact.

As usual awards were distributed:

Next Gen Camp :

Most Valuable Player – Oscar Hellebust (2006) Ullern Basket

Technical Aptitude – Nojus Pujanauskas (2004) Ullern Basket

Best/Positive Attitude – Erik Tobias Heramb-Aamot (2005) Bygdøy Basket

Most Improved Player – Derryck Fano Nones (2002) Holmlia

College Exposure Camp :

Most Valuable Player – 6’5″ Guard Sigurd H. Sandal (2001) Holmlia Basket

Technical Aptitude – 6’4″ Forward Marcus Lillehagen (2001) Skjetten Basket

Best/Positive Attitude – 5’7″ Guard Selma N. Vangstein (2002) Kjelsås Basket

Most Improved Player – 6’7″ Forward Erik Borg (2001) Holmlia Basket

Certainly, as always we made some suggestions to both players and their parents. Considering the educative setting, players most definitely improved basketball wise but more importantly became better person.

Here below is the speech from coach Dante Calzoni:

Blogg

Her var vår 20. leir siden vi startet sommeren 2011, som førte spillere fra hele Oslo fra mandag 03/10/16 til onsdag 05/10/16.

Med glede ga trener Dante Calzoni fra Roma Italia oss æren av å være hovedtrener igjen. Gjennom sin veiledning hadde hver spiller mulighet til å forbedre seg i sitt eget tempo. Som alltid var viktigheten av grunnleggende basketball gjennom repetisjoner kjernen i denne hendelsen.

Apropos arrangement, spillere registrerte seg for en av de tre leirene: Mini Basket, Next Gen og College Exposure. Hver leir har sin spesifikke tidsplan og formål.

Mini Basket Camp – Fra 08 til 11 år kunne spillere bli initiert til grunnleggende ting gjennom spill og spill. Enda viktigere, å understreke de tekniske evnene mens du har det gøy å få mest mulig resultat.

Next Gen Camp – Fra 12 til 17 år gikk spillerne gjennom flere repetisjoner av grunnleggende i forskjellige aspekter offensivt, defensivt, individuelt og i et lagkonsept. Til slutt førte timene som ble brukt på enkle og spesifikke øvelser øyeblikkelig resultat.

College Exposure Camp – Fra 15 til 21 år ble spillerne invitert til å eksperimentere med mer avanserte øvelser som involverte grunnleggende. I tillegg spilte de noen basketballkamper som ble sendt direkte live, slik at trenere i US College kan ta en titt og ta kontakt.

Som vanlig ble priser delt ut:

Neste generasjons leir:

Mest verdifulle spiller – Oscar Hellebust (2006) Ullern Basket

Technical Aptitude – Nojus Pujanauskas (2004) Ullern Basket

Beste / positive holdning – Erik Tobias Heramb-Aamot (2005) Bygdøy Basket

Mest forbedrede spiller – Derryck Fano Nones (2002) Holmlia

College Exposure Camp :

Mest verdifulle spiller – 6’5 ″ Guard Sigurd H. Sandal (2001) Holmlia Basket

Technical Aptitude – 6’4 ″ Angrep Marcus Lillehagen (2001) Skjetten Basket

Beste / positive holdning – 5’7 ″ Guard Selma N. Vangstein (2002) Kjelsås Basket

Mest forbedrede spiller – 6’7 ″ Spiss Erik Borg (2001) Holmlia Basket

Gjerne, som alltid kom vi med noen forslag til både spillere og foreldrene deres. Tatt i betraktning den pedagogiske innstillinger, forbedret spillerne absolutt basketballmessig, men enda viktigere, ble en bedre person.

Her nedenfor er talen fra trener Dante Calzoni: