BALL'N4ALL

Multisportaktiviteter for alle inkludert barn og unge med spesielle behov.

Målet med programmet er:

BALL'N4ALL

Atletisk
utvikling

Personlig
utvikling

Liten gruppetrening for alle inkludert barn og unge med spesielle behov.

Å utvikle personlige ferdigheter gjennom pedagogiske, sosiale og multisportaktiviteter.